Nauka języka polskiego w Innsbrucku w 2018/2019

Niezmiernie się cieszymy, ponieważ po czterech latach starań Agnieszki (chwała jej za to!), od roku szkolnego 2018/2019 rozpoczeliśmy w Innsbrucku oficjalną naukę języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej!

Nauczycielka

Ewa Przybył – poznanianka z urodzenia, tam też ukończyła studia, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Przez pierwsze lata aktywności zawodowej pracowała w branży public relations, prowadząc równolegle zajęcia językowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży. Aktualnie współwłaścicielka firmy edukacyjno-szkoleniowej, także konsultantka projektów kształceniowych i społeczno-kulturalnych.

Prywatnie: mama Jeremiego i Jadwigi, których wychowywanie stanowi dla niej największy zaszczyt i wyzwanie zarazem. Zapalona rowerzystka i amatorka górskich wycieczek, w wolnych chwilach chętnie fotografuje oraz zgłębia tajniki grafiki komputerowej.

Finansowanie: dzięki nowelizacji ustawy udało się uzyskać finansowanie od kraju związkowego Tyrolu (niem. Land Tirol). Do puli liczą się tylko oficjalne zgłoszenia dzieci z tyrolskich, państwowych szkół podstawowych złożone najpóźniej do połowy września. Dzieci, które nie były oficjalnie zgłoszone lub nie spełniają wyżej wymienionym kryteriów, mogą uczestniczyć w zajęciach, lecz mimo to nie są uwzglęniane przy przyznawaniu godzin dydaktycznych. W tym roku Ewa zgodziła się poprowadzić dodatkową godzinę nieodpłatnie, prosimy jednak o składanie wniosków w przyszłości, by taka sytuacja nie musiała zaistnieć.

Szkoła

Zajęcia odbywają się w szkole Pradl Leitgeb 2 (na Pradler Platz 8, obok widocznego na zdjęciu kościoła). Szkoła jest  otwarta na międzynarodowych uczniów:  w budynku widoczne są liczne akcenty  narodowe, a latem był  zorganizowany festyn narodów.  Dyrektorka szkoły, pani Angelika Rädler, zgodziła się na prowadzenie zajęć języka polskiego oraz udostępniła pomieszczenia w swojej szkole.

Podręczniki

W Polsce podręczniki dla uczniów są darmowe, jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku dzieci polonijnych. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie przez państwo Polskie podręczników. Udało nam się uzyskać dofinansowanie dla wszystkich zgłoszonych dzieci! Podręczniki zostały sfinansowane przez Konsula Generalnego w Wiedniu. Wyboru i zakupu podręczników dokonała nauczycielka.

W imieniu polskich uczniów w Tyrolu oraz Stowarzyszenia MOWA, w tym naucielki, serdecznie dziękujemy Konsulowi Genalnemu Panu Bartłomiejowi Rosikowi za finansowe wsparcie naszych starań w zapewnieniu dzieciom korzystnego środowiska do nauki języka polskiego.

 

Lekcje

Lekcje odbywają się w czterech grupach po 50 minut każda i rozpoczęły się 6.11.2018. Grupy zostały w miarę możliwości dobrane, tak by uczestniczyły w nich dzieci na zbliżonym poziomie znajomości języka polskiego.

    • Czwartek 16:00 Grupa III: poziom zaawansowany (3 klasa)
    • Piątek 13:30 Grupa II: poziom początkowy (1-2 klasa)
    • Piątek 14:30 Grupa IV: poziom przedgimnazjalny (4 klasa+)
    • Piątek 15:30 Grupa I: poziom początkowy (1 klasa)

Obecnie w zajęciach uczestniczy 27 dzieci. Z powodów formalnych i organizacyjnych grupy są już zamknięte na ten rok szkolny. Prosimy zgłaszać zainteresowanie nauką języka polskiego przez formularz. Postaramy się informować wszystkich zainteresowanych o nowych opcjach.

Uczniowie