Ogłoszenia

Bieżące aktywności związane z działalnością statutową stowarzyszenia:

Dodatkowo ogłoszenia o niektórych spotkaniach rodzinnych umieszczane są na naszej stronie na Facebooku. Informacje o ubiegłych aktywnościach można znaleźć w sekcji działalność.

Podgląd

Chrząszcz #10: Miejski

Chrząszcz #10: Miejski

Zapraszamy do nadsyłania prac i zgłaszania pomysłów do numeru kwietniowego kwartalnika. Terminarz: termin nadsyłania materiałów do ...