Tematyka

Redakcja decyduje o przyjęciu prac do naszego magazynu i może zażądać poprawek merytorycznych czy technicznych przed publikacją prac. W celu uniknięcia nieporozumień i rozczarowań, prosimy o uważne przeczytanie niniejszych wytycznych oraz szczegółów technicznych opisanych w sekcji dla autorów.

Magazyn zawiera różne sekcje i formy wypowiedzi, do których można zgłosić swoją pracę. W przypadku chęci publikacji opowiadań poza opisanym zakresem lub formą konieczna jest uprzednia konsultacja z redakcją. Aczkolwiek, proszę pamiętać, że każda praca musi spełniać ogólne wytyczne.

Ogólne wytyczne

Zgodnie z charakterem stowarzyszenia, publikowane prace mają mieć charakter świecki i apolityczny (statut §2.2) oraz spełniać rolę edukacyjną (statut §2.3.a).

W magazynie mogą być umieszczane zdjęcia i opisy następujących podmiotów, jednakże bez odwołań do ich religijnego charakteru:

 • budowli sakralnych, jako obiektów architektoniczno-muzealnych.
 • obrzędów ludowych i etnicznych, jako podwalin obyczajowości i kultury.

Treści polityczne czy nawiązujące do tematów politycznych nie będą publikowane.

Jako, że magazyn ma mieć charakter edukacyjny nawet prace fikcyjne powinny być poprawne merytorycznie.

Prace mają być skierowane do szerokiego grona odbiorców i będą publicznie udostępniane na stronie stowarzyszenia. W związku z tym prace o charakterze osobistym lub skierowane do indywidualnych odbiorców, takie jak życzenia okolicznościowe, nie będą publikowane.

Ponadto nie będą publikowane prace pośrednio lub bezpośrednio reklamujące działalność komercyjną.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zamiany listy akceptowanych i niedopuszczalnych tematów.

Zawartość numeru

Poszczególne numery zawierają jedną lub więcej z poniżej wymienionych pozycji.

 • Na zadany temat – każdy numer magazynu ma temat przewodni, który ma być luźną inspiracją przy tworzeniu opowiadań. W tej części można puścić wodze fantazji.
 • Na każdy temat – prace nie powiązane z tematem przewodnim ani stałymi rubrykami. W tej części umieszczane są prace o charakterze kreatywnym, w których dzieci mogą tworzyć prace prozą bądź rymowane. Jedynym ograniczeniem jest zgodność z ogólnymi wytycznymi.
 • Czytaj dalej!recenzje polskojęzycznych książek dla dzieci i młodzieży. Mile widziani polscy autorzy, jednak nie jest to warunek konieczny.
 • W pocie czoła – reportaże sportowe z imprez, opisy dyscyplin, zawodników lub treningów. Generalnie wszystko w szerokim rozumieniu związane z ruchem i ciałem. W tej rubryce mogą się również pojawić opisy wycieczek górskich lub rowerowych.
 • Bez instrukcji – opisy kreatywnych aktywności i powstałych w ich wyniku prac.
 • Z życia stowarzyszenia – o spotkaniach, w których uczestniczyły dzieci (pszczółkach, fasolkach).
 • Ze szkolnej ławki – prace, które powstały na zajęciach języka polskiego bądź zostały nimi zainspirowane.
 • Młodzi reporterzy – prace związane z wydarzeniami i podróżami małymi i dużymi, ze stowarzyszenia lub prywatnymi. Tu szczególnie zachęcamy do pisania na temat podróży po Polsce.
 • Z pokolenia na pokolenie – ze względu z na dzień babci i dzień dziadka obchodzone w styczniu, jedna z rubryk styczniowych poświęcona jest rodzicom rodziców i dalszym pokoleniom. W pierwszym i piątym numerze były to życzenia dla dziadków, w kolejnych numerach forma została rozszerzona. Życzenia jako takie każdy wysyła indywidualnie do swoich babć i dziadków. Natomiast w magazynie można, w zależności od wytycznych dla danego numeru, publikować prace z opisem babci/dziadka, wspomnienia z nimi związane, dlaczego ich kochamy i tym podobne.
 • Dodatki specjalne – od czasu pojawiają się prace kierowane do dzieci lub rodziców jako czytelników, w których pojawiać mogą się konkursy, łamigłówki, reportaże lub opowiadania związane z działalnością lub zbieżne z celami stowarzyszenia.

Formy wypowiedzi

Rubryki mogą zawierać prace następujących rodzajów:

 • sprawozdanie, np. fotoreportaż z procesu przygotowania materiałów na zajęcia,
 • referat: opracowanie na dany temat, np. zestawienie jakiś ciekawych faktów,
 • inspiracje: dowolne teksty związane z tematem spotkania, mogą one być fikcyjne, nie powinny jednak zawierać błędów merytorycznych.