Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego „MOWA” (ZVR-Zahl: 1931007998) ma charakter niedochodowy, świecki i apolityczny. Osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty dbają o to by ten charakter, w ich odczuciu, został zachowany.

Jego celem jest krzewienie języka polskiego poprzez spotkania i projekty prowadzone przez jego członków oraz popularyzację informacji związanej z jego nauką. Stowarzyszenie ma siedzibę w Innsbrucku.

Kluczowe informacje w skrócie można znaleźć w folderze informacyjnym do druku dwustronnego i złożenia na trzy części.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu: