Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego „MOWA” (ZVR-Zahl: 1931007998, z siedzibą w Innsbrucku) ma na celu krzewienie języka polskiego poprzez spotkania i projekty prowadzone przez jego członków oraz popularyzację informacji związanej z jego nauką, jak również odkrywanie i dokumentowanie powiązań historycznych i kulturowych Tyrolu z Polską.

Poza działalnością cykliczną, największymi przedsięwzięciami polonijnymi zorganizowanymi przez Stowarzyszenie w latach 2018-2022 są:

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu:


Stowarzyszenie ma charakter niedochodowy, świecki i apolityczny. Osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty dbają o to by ten charakter, w ich odczuciu, został zachowany.