Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego „MOWA” (ZVR-Zahl: 1931007998) ma charakter niedochodowy, świecki i apolityczny. Osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty dbają o to by ten charakter, w ich odczuciu, został zachowany.

Jego celem jest krzewienie języka polskiego poprzez spotkania i projekty prowadzone przez jego członków oraz popularyzację informacji związanej z jego nauką.

Stowarzyszenie ma siedzibę w Innsbrucku.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu: