Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego „MOWA” (ZVR-Zahl: 1931007998, z siedzibą w Innsbrucku) ma na celu krzewienie języka polskiego poprzez spotkania i projekty prowadzone przez jego członków oraz popularyzację informacji związanej z jego nauką. Stowarzyszenie publikuje również inne informacje przydatne dla  lokalnej Polonii. Od 2022, nasze stowarzyszenie jest członkiem Pintagi.

Za najważniejsze projekty i dokonania w ramach naszej działalności w latach 2018-2023 uważamy (w kolejności od najnowszych do najstarszych):

2023-06) Wizyta Teatru Małe Mi ze spektaklem i warsztatami dla dzieci.

2022-04) Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem.

Pandemia) Wnioski projektowe na dofinansowanie rozpoczęcia działalności kółek uczniowskich: teatralnego, filmowegodziennikarskiego i ortograficznego, oraz na uruchomienie bloga uczniowskiego.

2019-10) Spotkania autorskie i warsztaty literackie z Agnieszką Steur.

2019-07) Uruchomienie działu polskojęzycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej w lokalnej bibliotece.

2018-09) Uruchomienie zajęć z języka ojczystego, początkowo w Innsbrucku, a później w kolejnych szkołach Tyrolu.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu:


Stowarzyszenie ma charakter niedochodowy, świecki i apolityczny. Osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty dbają o to by ten charakter, w ich odczuciu, został zachowany.