Nauka polonijna

Nauka w szkołach polonijnych

Jedną z opcji jest uczęszczanie na regularne zajęcia sobotnio-niedzielnej szkółki języka polskiego dla dzieci, która jest prowadzona pod patronatem Strzechy.  Zajęcia odbywają się w przypadku wystarczającej ilości chętnych i funduszy. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt ze Strzechą.

Nauka w samozorganizowanych grupach

mowa.logo

Ponadto zachęcamy do samodzielnego organizowania nauki w grupach dzieci na zbliżonym poziomie zaawansowania. Na własny koszt prowadziłyśmy tego typu zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum od roku szkolnego 2015/2016 do 2017/2018. Z naszego doświadczenia wynika, że wspólna nauka działa motywująco na dzieci i można osiągnąć lepsze rezultaty niż w przypadku wyłącznie indywidualnej nauki, która zawsze jest konieczna! Osoby zainteresowane prowadzeniem i nauką w grupach zapraszamy do kontaktu z Agnieszką lub Joanną w celu dyskusji pomysłów i możliwych rozwiązań.

Nauka przez internet

Osoby zainteresowane indywidualną nauką informujemy o możliwości podjęcia nauki w szkołach internetowych.

  • Otwarta Szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” umożliwia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dostęp do materiałów edukacyjnych, realizację uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w kształceniu na odległość, opracowywanie prac kontrolnych, uczestnictwo w lekcjach on-line oraz w spotkaniach kół zainteresowań a także bezpośredni kontakt z doradcami i nauczycielami z Polski.
  • Polonijka” – to Internetowa Platforma Edukacyjna działająca na licencji Polskich Internetowych Szkół Libratus przeznaczona dla polskich dzieci na emigracji w wieku od 5 do 15 lat. Obszar nauki w Polonijce oprócz samych lekcji języka polskiego skupia się również na geografii Polski, jej historii oraz bogatej tradycji, bez wychodzenia z domu i w dowolnym czasie. Niestety po utraceniu dotacji budżetowej nauka od przyszłego roku szkolnego 2018/2019 będzie już płatna.
  • Alfa i Omega – oferuje naukę w Polskiej Szkole Internetowej w ramach Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega”. Oferta skierowana jest do dzieci z polskim obywatelstwem przebywających w kraju (nauka darmowa) lub za granicą (nauka odpłatna).

Osoby zainteresowane indywidualną nauką zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów do nauki języka polskiego.