Nauka polonijna

Od roku szkolnego 2018/2019 możliwa jest nauka w austriackim systemie szkolnictwa. Uważamy, ze jest to obecnie najlepsza opcja. Z naszego doświadczenia wynika, że wspólna nauka działa motywująco na dzieci i można osiągnąć lepsze rezultaty niż w przypadku wyłącznie indywidualnej nauki.

W latach od 2015/2016 do 2017/2018, prowadziłyśmy z Agnieszką regularnie, choć nieformalnie i na własny koszt, zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Jeszcze wcześniej, działała sobotnio-niedzielna szkółka języka polskiego pod patronatem Stowarzyszenia Polonii w Tyrolu (w przypadku wystarczającej liczby chętnych oraz funduszy).

Nauka przez internet

Osoby zainteresowane indywidualną nauką informujemy o możliwości podjęcia nauki w szkołach internetowych.

  • Otwarta Szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” umożliwia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dostęp do materiałów edukacyjnych, realizację uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w kształceniu na odległość, opracowywanie prac kontrolnych, uczestnictwo w lekcjach on-line oraz w spotkaniach kół zainteresowań a także bezpośredni kontakt z doradcami i nauczycielami z Polski.
  • Polonijka” – to Internetowa Platforma Edukacyjna działająca na licencji Polskich Internetowych Szkół Libratus przeznaczona dla polskich dzieci na emigracji w wieku od 5 do 15 lat. Obszar nauki w Polonijce oprócz samych lekcji języka polskiego skupia się również na geografii Polski, jej historii oraz bogatej tradycji, bez wychodzenia z domu i w dowolnym czasie. Niestety po utraceniu dotacji budżetowej nauka od przyszłego roku szkolnego 2018/2019 będzie już płatna.
  • Alfa i Omega – oferuje naukę w Polskiej Szkole Internetowej w ramach Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega”. Oferta skierowana jest do dzieci z polskim obywatelstwem przebywających w kraju (nauka darmowa) lub za granicą (nauka odpłatna).

Osoby zainteresowane indywidualną nauką zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów do nauki języka polskiego.