Rynek pracy

W niektórych zawodach konieczna jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lub nostryfikacja dyplomów. Doradztwem w tej kwestii zajmuj się AST (oddział uznania i oszacowania kwalifikacji uzyskanych za granicą). Odział ten jest częścią Centrum Migrantów w Tyrolu (ZeMiT). Strona dostępna jest w kilku językach, m.in. angielskim. Baza akredytowanych uczelni, jednostek i kierunków jest dostępna na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (strona dostępna jest również w języku angielskim).

W poszukiwaniu pracy można skorzystać z pomocy AMS (biura pośrednictwa pracy). Oprócz pomocy w znalezieniu pracy AMS oferuje również doradztwo  zawodowe, również kursy językowe, podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowujące. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

W przypadkach konfliktu z pracodawcą można się zwrócić o pomoc do AK (Izby Pracy), która oferuje darmowe doradztwo prawne, rodzinno-zawodowe, konsumenckie,  itp. Na stronie AK można też znaleźć informacje z tych dziedzin. Strona dostępna jest wyłącznie w języku niemieckim.