Nauka w szkołach

Jedną z działaności opisanych w statucie (§3.2.c) jest wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych inicjatyw mających na celu naukę języka polskiego lub stworzenia korzystnego środowiska do jego nauki. Do takich inicjatyw należą: zachęcanie rodziców do składania deklaracji zainteresowania nauką języka polskiego w tyrolskich szkołach /…/.

W ramach naszej działalności propagujemy informacje o możliwościach nauki języka polskiego, zbieramy dane potencjalnych uczniów i nauczycieli, jak również oferujemy pomoc organizacyjną w otwieraniu ofcjalnych zajęć szkolnych nauki języka polskiego, organizujemy pomoc w zakupie podręczników oraz nagród książkowych dla uczniów. Samo prowadzenie zajęć jest poza naszą działanością i należy do nauczycieli zatrudnionych przez kraj związkowy Tyrol.

Regulacje prawne

Nauka języka ojczystego w austriackich szkołach państwowych jest bezpłatna i odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zajęcia są finansowane przez kraj związkowy Tyrolu (niem. Land Tirol). Do puli liczą się tylko oficjalne zgłoszenia dzieci z tyrolskich, państwowych szkół złożone najpóźniej do połowy września. Dzieci, które nie zostały oficjalnie zgłoszone lub nie spełniają wyżej wymienionym kryteriów, mogą uczestniczyć w zajęciach, lecz nie są uwzglęniane przy przyznawaniu godzin dydaktycznych nauczycielom.

Lekcje są prowadzone w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub przedmiotu nadobowiązkowego. W przypadku nieobowiązkowych ćwiczeń (niem. unverbindliche Übung) na świadectwie szkolnym umieszczona jest tylko informacja o uczestnictwie w zajęciach, a w przypadku przedmiotu nadobowiązkowego (niem. Freigegenstand) na świadectwie jest umieszczona ocena. Standardowo zajęcia są prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w austriackiej szkole państwowej uprawnia do wydania polskiej legitimacji szkolnej.

Status

 • Od roku szkolnego 2014/2015 Agnieszka promowała i monitorowała składanie zgłoszeń wśród rodziców. Z każdym rokiem szkolnym zbliżaliśmy się do wymaganych limitów. Jednoscześnie prowadząc zajęcia dla uczniów na zasadzie wolontariatu.
 • Najbliżej byliśmy w roku szkolnym 2017/2018, kiedy to gdyby nie fakt, że jedna z zainteresowanych rodzin wróciła do Polski,  udałoby się zebrać wymaganą liczbę  uczniów.

Dla zainteresowanych

Aby usprawnić proces tworzenia oficjalnych zajęć języka polskiego zbieramy dane uczniów i nauczycieli.

 • Rodziców zainteresowanych nauką języka prosimy o zgłaszanie pociech.
 • Osoby, którze są chętne podjąć się nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Innsbrucku lub w innych okręgach Tyrolu zachęcamy do kontaktu ze stowarzyszeniem.

Źródła

 • Strona informacyjna Schule-mehrsprachig zawiera m.in. listę szkół oraz formularze zgłoszeniowe.
 • Statystyki nauczania języków ojczystych: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2018/19 (pdf, www):
  754 dzieci uczących się polskiego (Tab. 6a),
  529 w Wiedniu, 25 w Tyrolu (Tab. 9a),
  460 na poziomie szkoły podstawowej (Tab. 14a).