Nauka j. polskiego w szkołach austriackich

Jedną z działaności opisanych w statucie (§3.2.c) jest wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych inicjatyw mających na celu naukę języka polskiego lub stworzenia korzystnego środowiska do jego nauki. Do takich inicjatyw należą: zachęcanie rodziców do składania deklaracji zainteresowania nauką języka polskiego w tyrolskich szkołach /…/.

W ramach naszej działalności propagujemy informacje o możliwościach nauki języka polskiego, zbieramy dane potencjalnych uczniów i nauczycieli, jak również oferujemy pomoc organizacyjną w otwieraniu ofcjalnych zajęć szkolnych nauki języka polskiego, wraz z rodzicami organizujemy zakup nagród książkowych dla uczniów. Odkąd zajęcia prowadzone są w systemie szkolnym, samo nauczanie jest poza naszą działanością i należy do nauczycieli zatrudnionych przez kraj związkowy Tyrol.

Regulacje prawne

Nauka języka ojczystego w austriackich szkołach państwowych jest bezpłatna i odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zajęcia są finansowane przez kraj związkowy Tyrolu (niem. Land Tirol). Do puli liczą się tylko oficjalne zgłoszenia dzieci z tyrolskich, państwowych szkół złożone najpóźniej do połowy września. Dzieci, które nie zostały oficjalnie zgłoszone, nie są uwzglęniane przy przyznawaniu godzin dydaktycznych nauczycielom. W związku z tym jedynie w wyjątkowych sytuacja mogą zostać przyjęte na zajęcia, np. w przypadku rodzin nowoprzybyłych do Tyrolu. Na poziomie szkoły podstawowej istnieje rejonizacja. Zmiana rejonu możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu kolizję terminu.

Lekcje są prowadzone w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub przedmiotu nadobowiązkowego. W przypadku nieobowiązkowych ćwiczeń (niem. unverbindliche Übung) na świadectwie szkolnym umieszczona jest tylko informacja o uczestnictwie w zajęciach, a w przypadku przedmiotu nadobowiązkowego (niem. Freigegenstand) na świadectwie jest umieszczona ocena. Standardowo zajęcia są prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w austriackiej szkole państwowej uprawnia do wydania polskiej legitimacji szkolnej.

Poszczególne lata szkolne

MOWA, jako organizacja wpierająca organizację lekcji języka polskiego oraz nauczycieli, jest zarejetstowana w ORPEG (Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).

 • Roku szkolny 2023/2024
  • poziom: szkoła podstawowa 
  • regiony: Innsbruck/Innsbruck Land, Jenbach, Kufstein, Reutte
  • status: oficjalne zajęcia z języka ojczystego
 • Roku szkolny 2022/2023
  • poziom: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • regiony: Innsbruck/Innsbruck Land, Schwaz, Kufstein, Reutte
  • status: oficjalne zajęcia z języka ojczystego
 • Roku szkolny 2021/2022
  • poziom: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • regiony: Innsbruck/Innsbruck Land, Schwaz, Kufstein, Reutte
  • status: oficjalne zajęcia z języka ojczystego
 • Rok szkolny 2020/2021
  • poziom: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • regiony: Innsbruck, Schwaz/Kufstein
  • status: oficjalne zajęcia z języka ojczystego
 • Rok szkolny 2019/2020
  • poziom: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • regiony: Innsbruck, Schwaz/Kufstein
  • status: oficjalne zajęcia z języka ojczystego
  • komenatarz: pierwszy rok oficjalnych zajęć na poziomie gimazjanym
 • Rok szkolny 2018/2019
  • poziom: szkoła podstawowa (i gimnazjaliści)
  • region: Innsbruck
  • status: oficjalne zajęcia z języka ojczystego
  • komentarz: dzięki zmianom prawnym udało się zebrać wystarczającą liczbę uczniów (Agnieszka)
 • Rok szkolny 2017/2018:
  • poziom: pierwsza klasa 
  • region: Innsbruck 
  • status: nieoficjalne zajęcia prowadzone na zasadzie wolonatriatu (Joanna),
  • popularyzacja: propagowanie i monitorowanie składania zgłoszeń (Agnieszka)
  • komentarz: byliśmy już o włos od wystartowania zajęc oficjalnych, lecz jedna z zainteresowanych rodzin wróciła do Polski i nie udało się uzyskać minimalnej wymaganej liczby uczniów
 • Rok szkolny 2016/2017
  • poziom: zerówka, szkoła podstawowa i gimnazjum
  • rejon: Innsbruck
  • status: nieoficjalne zajęcia prowadzone na zasadzie wolonatriatu (Agnieszka i Joanna)
  • popularyzacja: propagowanie i monitorowanie składania zgłoszeń (Agnieszka)
 • Rok szkolny 2015/2016
  • poziom: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • rejoin: Innsbruck
  • status: nieoficjalne zajęcia prowadzone na zasadzie wolonatriatu (Agnieszka)
  • popularyzacja: propagowanie i monitorowanie składania zgłoszeń (Agnieszka)

Dla zainteresowanych

Aby usprawnić proces tworzenia oficjalnych zajęć języka polskiego zbieramy dane uczniów i nauczycieli.

 • Rodziców zainteresowanych nauką języka prosimy o zgłaszanie pociech.
 • Osoby, którze są chętne podjąć się nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Innsbrucku lub w innych okręgach Tyrolu zachęcamy do kontaktu ze stowarzyszeniem.

Statystyki

Statystyki nauczania języków ojczystych w Austrii na stronie Ministerium Edukacji: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2018/19 (pdf):
754 dzieci uczących się polskiego (Tab. 6a),
529 w Wiedniu, 25 w Tyrolu (Tab. 9a),
460 na poziomie szkoły podstawowej (Tab. 14a). 

Informacja o naczaniu języków ojczystych w Tyrolu w 2022/2023.

Wiadomości dotyczące lekcji języka polskiego