Nauka j. polskiego w szkołach austriackich

Jedną z działaności opisanych w statucie (§3.2.c) jest wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych inicjatyw mających na celu naukę języka polskiego lub stworzenia korzystnego środowiska do jego nauki. Do takich inicjatyw należą: zachęcanie rodziców do składania deklaracji zainteresowania nauką języka polskiego w tyrolskich szkołach /…/.

W ramach naszej działalności propagujemy informacje o możliwościach nauki języka polskiego, zbieramy dane potencjalnych uczniów i nauczycieli, jak również oferujemy pomoc organizacyjną w otwieraniu ofcjalnych zajęć szkolnych nauki języka polskiego, wraz z rodzicami organizujemy zakup nagród książkowych dla uczniów. Samo prowadzenie zajęć jest poza naszą działanością i należy do nauczycieli zatrudnionych przez kraj związkowy Tyrol.

Regulacje prawne

Nauka języka ojczystego w austriackich szkołach państwowych jest bezpłatna i odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zajęcia są finansowane przez kraj związkowy Tyrolu (niem. Land Tirol). Do puli liczą się tylko oficjalne zgłoszenia dzieci z tyrolskich, państwowych szkół złożone najpóźniej do połowy września. Dzieci, które nie zostały oficjalnie zgłoszone, nie są uwzglęniane przy przyznawaniu godzin dydaktycznych nauczycielom. W związku z tym jedynie w wyjątkowych sytuacja mogą zostać przyjęte na zajęcia, np. w przypadku rodzin nowoprzybyłych do Tyrolu. Na poziomie szkoły podstawowej istnieje rejonizacja. Zmiana rejonu możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu kolizję terminu.

Lekcje są prowadzone w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub przedmiotu nadobowiązkowego. W przypadku nieobowiązkowych ćwiczeń (niem. unverbindliche Übung) na świadectwie szkolnym umieszczona jest tylko informacja o uczestnictwie w zajęciach, a w przypadku przedmiotu nadobowiązkowego (niem. Freigegenstand) na świadectwie jest umieszczona ocena. Standardowo zajęcia są prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w austriackiej szkole państwowej uprawnia do wydania polskiej legitimacji szkolnej.

Harmonogram

 • W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia są kontynuowane oraz rozszerzone na kolejne regionu: Innsbruck/Innsbruck Land, Schwaz, Kufstein, Reutte.
 • W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia są kontynuowane oraz rozszerzone na kolejne regionu: Innsbruck/Innsbruck Land, Schwaz, Kufstein, Reutte.
 • W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia są kontynuowane oraz rozszerzone o poziom gimnazjalny w Innsbrucku i rejonie Schwaz/Kufstein.
 • W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia były kontynuowane oraz rozszerzone o kolejne grupy w Innsbrucku i rejonie Schwaz/Kufstein.
 • Dzięki zmianom prawnym, w roku szkolny 2018/2019 udało się wystartować zajęcia języka polskiego w Innsbrucku dołączyć do licznej grupy języków ojczystych nauczanych w Tyrolu.
 • Najbliżej byliśmy w roku szkolnym 2017/2018, kiedy to gdyby nie fakt, że jedna z zainteresowanych rodzin wróciła do Polski,  udałoby się zebrać wymaganą liczbę  uczniów.
 • Od roku szkolnego 2014/2015 Agnieszka promowała i monitorowała składanie zgłoszeń wśród rodziców. Z każdym rokiem szkolnym zbliżaliśmy się do wymaganych limitów. Jednocześnie prowadząc zajęcia dla uczniów na zasadzie wolontariatu.

Dla zainteresowanych

Aby usprawnić proces tworzenia oficjalnych zajęć języka polskiego zbieramy dane uczniów i nauczycieli.

 • Rodziców zainteresowanych nauką języka prosimy o zgłaszanie pociech.
 • Osoby, którze są chętne podjąć się nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Innsbrucku lub w innych okręgach Tyrolu zachęcamy do kontaktu ze stowarzyszeniem.

Źródła

 • Strona informacyjna Schule-mehrsprachig zawiera m.in. listę szkół oraz formularze zgłoszeniowe.
 • Statystyki nauczania języków ojczystych: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2018/19 (pdf, www):
  754 dzieci uczących się polskiego (Tab. 6a),
  529 w Wiedniu, 25 w Tyrolu (Tab. 9a),
  460 na poziomie szkoły podstawowej (Tab. 14a). 

Wiadomości dotyczące lekcji języka polskiego