Nauka w szkołach

Sytacja prawna

W przeszłości kraj związkowy Tyrolu (niem. Land Tirol) podejmował decyzję o wystartowaniu i finansowaniu lekcji z języka ojczystego. Wmagane do tego było osiągnięcie limitów zgłoszonych uczniów z publicznych szkół tyrolskich: 12 uczniów ze szkół podstawych, a 8 uczniów z gimnazjów.

Nowelizacja ustawy na rok 2018/2019

W związku z reformą prawa oświatowego zmieniły się również zasady organizacji lekcji języka ojczystego (niem. Muttersprachlicher Unterricht) w publicznych szkołach obowiązkowych. Od nowego roku szkolnego 2018/2019 dyrektorzy placówek uzyskają większą autonomię i to oni podejmują decyzję, czy w ich szkole będą się odbywały lekcję z języka ojczystego. Formy zajęć pozostają bez zmian (opis poniżej). Jednocześnie odpada minimalna liczba uczestników, aby takie zajęcia utworzyć, a dyrektor szkoły publicznej może zadecydować o utworzeniu lekcji już nawet dla ośmioosobowej grupy.

Zgłoszenia

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach (szczegóły poniżej) oraz o równoczesne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłoszenie w szkole

Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić oficjalne zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko. Również dla dzieci, które już oficjalnie uczą się języka polskiego należy co roku składać te zgłoszenia. Prosimy również przesyłać elektroniczną kopię (zdjęcie) do Agnieszki, w miarę możliwości już z pieczęcią szkoły, ale z samym podpisem rodzica też może być.

Zgłoszenia w stowarzyszeniu

Ze strony stowarzyszenia oferujemy wsparcie w zbieraniu dzieci na zajęcia języka polskiego w poszczególnych okręgach (niem. Bezirk) Tyrolu, w tym celu potrzebujemy listy dzieci, które są zainteresowane nauką. Prosimy o zgłaszanie dzieci do nas przez przygotowany formularz.

Jako, że stowarzyszenie stara się również dbać o to, by wszystkie zgłoszenia dotarły do właściwych organów, prosimy dodatkowo o informowanie o złożonych w szkołach zgłoszeniach Agnieszki, w celu koordynacji (szczegóły w statusie).

Formy nauki

Nauka języka ojczystego w austriackich szkołach państwowych jest bezpłatna i odbywa się na zasadzie dobrowolności. Lekcje są prowadzone w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub przedmiotu nadobowiązkowego. W przypadku nieobowiązkowych ćwiczeń (niem. unverbindliche Übung) na świadectwie szkolnym umieszczona jest tylko informacja o uczestnictwie w zajęciach, a w przypadku przedmiotu nadobowiązkowego (niem. Freigegenstand) na świadectwie jest umieszczona ocena. Standardowo zajęcia są prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Status

 • W latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 Agnieszka promowała i monitorowała składanie zgłoszeń wśród rodziców. Z każdym rokiem szkolnym zbliżaliśmy się do wymaganych limitów.
 • W roku szkolnym 2017/2018, gdyby nie fakt, że jedna z zainteresowanych rodzin wróciła do Polski,  udałoby się zebrać wymaganą liczbę  zainteresowanych uczniów.
 • Dzięki zmianom prawnym (opisanym powyżej), w roku szkolny 2018/2019 udało się wystartować zajęcia języka polskiego w Innsbrucku dołączyć do licznej grupy języków ojczystych nauczanych w Tyrolu.

Prośba do nauczycieli

Chciałybyśmy też stworzyć bazę nauczycieli, którzy są chętni podjąć się nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Innsbrucku lub w innych okręgach Tyrolu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem.

Źródła

 • Strona informacyjna Schule-mehrsprachig zawiera m.in. listę szkół oraz formularze zgłoszeniowe.
 • Statystyki nauczania języków ojczystych: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2015/16 (pdf, www):
  883 dzieci uczących się polskiego,
  665 w Wiedniu (Tab. 9a),
  572 na poziomie szkoły podstawowej (Tab. 14a).