Nauka w szkołach

Sytacja prawna

W przeszłości kraj związkowy Tyrolu (niem. Land Tirol) podejmował decyzję o wystartowaniu i finansowaniu lekcji z języka ojczystego. Wmagane do tego było osiągnięcie limitów zgłoszonych uczniów z publicznych szkół tyrolskich: 12 uczniów ze szkół podstawych, a 8 uczniów z gimnazjów.

Nowelizacja ustawy na rok 2018/2019

W związku z reformą prawa oświatowego zmieniły się również zasady organizacji lekcji języka ojczystego (niem. Muttersprachlicher Unterricht) w publicznych szkołach obowiązkowych. Od nowego roku szkolnego 2018/2019 dyrektorzy placówek uzyskają większą autonomię i to oni podejmują decyzję, czy w ich szkole będą się odbywały lekcję z języka ojczystego. Formy zajęć pozostają bez zmian (opis poniżej). Jednocześnie odpada minimalna liczba uczestników, aby takie zajęcia utworzyć, a dyrektor szkoły publicznej może zadecydować o utworzeniu lekcji już nawet dla ośmioosobowej grupy.

Zgłoszenia

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach (szczegóły poniżej) oraz o równoczesne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłoszenie w szkole

Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić oficjalne zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko. Również dla dzieci, które już oficjalnie uczą się języka polskiego należy co roku składać te zgłoszenia. Prosimy również przesyłać elektroniczną kopię (zdjęcie) do Agnieszki, w miarę możliwości już z pieczęcią szkoły, ale z samym podpisem rodzica też może być.

Zgłoszenia w stowarzyszeniu

Ze strony stowarzyszenia oferujemy wsparcie w zbieraniu dzieci na zajęcia języka polskiego w poszczególnych okręgach (niem. Bezirk) Tyrolu, w tym celu potrzebujemy listy dzieci, które są zainteresowane nauką. Prosimy o zgłaszanie dzieci do nas przez przygotowany formularz.

Jako, że stowarzyszenie stara się również dbać o to, by wszystkie zgłoszenia dotarły do właściwych organów, prosimy dodatkowo o informowanie o złożonych w szkołach zgłoszeniach Agnieszki, w celu koordynacji (szczegóły w statusie).

Formy nauki

Nauka języka ojczystego w austriackich szkołach państwowych jest bezpłatna i odbywa się na zasadzie dobrowolności. Lekcje są prowadzone w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub przedmiotu nadobowiązkowego. W przypadku nieobowiązkowych ćwiczeń (niem. unverbindliche Übung) na świadectwie szkolnym umieszczona jest tylko informacja o uczestnictwie w zajęciach, a w przypadku przedmiotu nadobowiązkowego (niem. Freigegenstand) na świadectwie jest umieszczona ocena. Standardowo zajęcia są prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Status

  • W latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 Agnieszka promowała i monitorowała składanie zgłoszeń wśród rodziców. Z każdym rokiem szkolnym zbliżaliśmy się do wymaganych limitów.
  • W roku szkolnym 2017/2018, gdyby nie fakt, że jedna z zainteresowanych rodzin wróciła do Polski,  udałoby się zebrać wymaganą liczbę  zainteresowanych uczniów.

Prośba do nauczycieli

Chciałybyśmy też stworzyć bazę nauczycieli, którzy są chętni podjąć się nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Innsbrucku lub w innych okręgach Tyrolu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem.

Źródła

  • Strona informacyjna Schule-mehrsprachig zawiera m.in. listę szkół oraz formularze zgłoszeniowe.
  • Statystyki nauczania języków ojczystych: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2015/16 (pdf, www):
    883 dzieci uczących się polskiego,
    665 w Wiedniu (Tab. 9a),
    572 na poziomie szkoły podstawowej (Tab. 14a).