Statut

Statut stowarzyszenia dostępny jest wyłącznie w języku niemiecki. Poniżej przetłumaczone są na podstawie statutu cele i działania umożliwiające ich realizację.

Cele

Stowarzyszenia ma następujące cele:

  1. krzewienie języka polskiego, wspieranie jego nauki oraz promowanie używania mowy polskiej wśród rodzin członków i sympatyków stowarzyszenia,

  2. promowanie polskojęzycznej literatury oraz polskiej sztuki i nauki,

  3. ułatwienie wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju dzieci wielojęzycznych wśród członków i sympatyków stowarzyszenia,

  4. promowanie wzmacniania więzi z Polską wśród drugiej generacji społeczności polonijnej.

Działalność

Obecne projekty stowarzyszenia można znaleźć w sekcji działalność. W ogólności stowarzyszenie w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów może podjąć się następującej działalności:

  1. inicjowanie otwartych cyklicznych spotkań rodzin w celu wymiany doświadczeń w zakresie nauki języków i wielojęzyczności, w tym również współpraca ze stowarzyszeniami o podobnych celach oraz propagowanie informacji dotyczącej możliwości nauki języka polskiego i niemieckiego ponadto źródeł informacji o wielojęzyczności,

  2. prowadzenie cyklicznych projektów motywujących dzieci do używania języka polskiego i jego nauki. Jako projekty motywacyjne rozumiane są: publikacja polskojęzycznego czasopisma, inicjowanie wspólnych wycieczek po Tyrolu i okolicach, zachęcanie do uczestnictwa w konkursach polonijnych i kontaktu z osobami polskojęzycznymi poza miejscem zamieszkania, koordynacja zakupu i wymiany polskojęzycznych książek oraz wszelkie inne projekty zachęcające do użycia lub nauki języka polskiego,

  3. wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych inicjatyw mających na celu naukę języka polskiego lub stworzenia korzystnego środowiska do jego nauki. Do takich inicjatyw należą: zachęcanie rodziców do składania deklaracji zainteresowania nauką języka polskiego w tyrolskich szkołach, wyjazdy krajoznawcze i językowe do Polski, obozy językowe poza jej granicami oraz wszelkie inne inicjatywy służące wspieraniu nauki języka polskiego,

  4. promowanie polskiej sztuki i nauki poprzez zapraszanie ich przedstawicieli lub sprowadzanie ich dzieł do Tyrolu w celu prezentacji dorobku członkom stowarzyszenia oraz szerszej publiczności.