Geneza

Informacje o działalności są dokumentowane na bierżąco na naszej stronie, od momentu kiedy w styczniu 2018, Agnieszka i Joanna założyły stowarzyszenie przyjaciół języka polskiego, MOWA. Na tej stronie zawarta jest wyłącznie geneza stowarzyszenia, aby nasze początki jak również osoby, które przyczyniły się do zaistnienia naszej społeczności nie popadły w mroki zapomnienia.

Rok szkolny 2017/2018

 • Lekcje: zakończenie roku szkolnego, na zdjęciu nie tylko pierwszaki.

  Zerówka przerodziła się w zajęcia języka polskiego na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzone przez Joannę w cyklu miesięcznym i mające charakter motywujący do samodzielnej nauki. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w prywatnym mieszkaniu.

Rok szkolny 2016/2017

 • Grupa przedszkolna Fasolki zaprzestała działania i przerodziła się w spontaniczne i sporadyczne spotkania rodzin wywodzących się z tego kręgu. Z powodów zawodowych Dorota zaprzestała aktywnego udziału w grupie. Spotkania były koordynowane przez Joannę.
 • Lekcje: zakończenie roku szkolnego, podstawówka.

  Agnieszka kontynuowała prowadzenie zajęć języka polskiego na poziomie  gimnazjum i szkoły podstawowej. Powstała grupa na poziomie klasy zerowej prowadzona przez JoannęZajęcia były bezpłatne i odbywały się co tydzień lub dwa w pomieszczeniach udostępnionych bezpłatnie przez Volksschule Hötting West oraz Jugendhaus Saggen.

 • Propagowanie przez Agnieszkę informacji o możliwości zgłaszania dzieci do nauki polskiego jako języka ojczystego w szkołach tyrolskich.
 • Dzieci uczące się języka polskiego z Agnieszką i Joanną otrzymały na koniec roku szkolnego nagrody książkowe sfinansowane przez Konsula Generalnego na wniosek złożony przez Agnieszkę.
 • W wakacje odbyło się spotkanie z Eugen Sprengerem, Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku, oraz Aleksandrem Korybutem-Woronieckim, Konsulem Generalnym przy Ambasadzie RP w Wiedniu, z osobami prowadzącymi zajęcia języka polskiego w Tyrolu: Agnieszką i Joanną oraz Katarzyną. Spotkanie miało na celu omówienie perspektyw nauczania języka polskiego w kolejnych latach szkolnych.

Rok szkolny 2015/2016

 • Fasolki: zabawa karnawałowa.

  Grupa przedszkolna Fasolki działała na dotychczasowych zasadach lecz w nowej lokalizacji: w pomieszczeniach parafialnych na Dreiheiligen w Saggen. Zajęcia były prowadzone głównie przez Dorotę oraz sporadycznie przez inne mamy, w tym  również Joannę. Ze względów formalnych wynajmem pomieszczeń był dofinansowany za pośrednictwem Strzechy.

 • Agnieszka rozpoczęła prowadzenie zajęć języka polskiego na poziomie  gimnazjum i szkoły podstawowej dla grupy zainteresowanych nauką dzieci. Zajęcia były bezpłatne i odbywały się co tydzień lub dwa w pomieszczeniach udostępnionych bezpłatnie przez Volksschule Hötting West oraz Jugendhaus Saggen.
 • Propagowanie przez Agnieszkę informacji o możliwości zgłaszania dzieci do nauki polskiego jako języka ojczystego w szkołach tyrolskich.

Rok szkolny 2014/2015

 • Fasolki: spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi.

  Powstała grupa przedszkolna Fasolki, której celem było pogłębianie znajomości języka polskiego wśród dzieci poprzez wspólne zabawy i zajęcia tematyczne. Pomysłodawczynią była Vera i ona też użyczyła na pierwsze spotkania swoje mieszkanie i ogród. Grupa zaczęła się szybko rozrastać i spotkania przeniosły się najpierw do pomieszczeń Bosnisch-Serbischer Kulturverein, a potem do Pfarrhaus zur heiligen Familien Wilten West. Spotkania odbywały się w cyklu dwutygodniowym i prowadzone były na zmianę przez Dorotę i Agnieszkę. Ze względów formalnych wynajmem pomieszczeń był dofinansowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Polonii w Tyrolu (ZVR-Zahl: 729957884). W połowie roku Joanna dołączyła do zajęć jako uczestnik.

 • Propagowanie przez Agnieszkę informacji o możliwości zgłaszania dzieci do nauki polskiego jako języka ojczystego w szkołach tyrolskich.