Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach (szczegóły poniżej) oraz o równoczesne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłoszenie w szkole

Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić oficjalne zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko. Również dla dzieci, które już oficjalnie uczą się języka polskiego należy co roku składać te zgłoszenia.

Zgłoszenia na rok szkolny 2020/2021 muszą być przesłane do kuratorium przez dyrektora szkoły prowadzącej do 17.07. Od ilości zgłoszeń zależy czy w ogóle i w jakim wymiarze odbywać się będą zajęcia. Osoby, które w przyszłym roku będą rozpoczynać naukę w nowej szkole (podstawówka lub poziom wyższy) proszone są o złożenie formularzy w swoich przyszłych szkołach. Dyrektorzy zostali  zostali poinformowani przez kuratorium powiadomieni. W razie problemów, można powołać się na Panią Natašę Maroševač z Bildungsdirektion für Tirol / Bereich Pädagogischer Dienst.

Prosimy również przesyłać elektroniczną kopię (zdjęcie) do Ewy, w miarę możliwości już z pieczęcią szkoły, ale z samym podpisem rodzica też może być. Informacja ta jest nam potrzebna w celu koordynacji tworzenia grup, jako, że stowarzyszenie stara się również dbać o to, by wszystkie zgłoszenia dotarły do właściwych organów (szczegóły w statusie), co niestety nie zawsze ma miejsce.

Informacja na świadectwie szkolnym

Informacje u uczestnictwie lub ocenie w zajęciach języka ojczystego jest umieszczana na świadectwie. Generalnie urząd powienien zgłosić w szkołach informację o udziale w zajęciach, dla pewności jednak lepiej jeśli również nauczyciel zgłosi uczestników dyrektorom szkół, a rodzice przypomną nauczycielom. Zwłaszcza w pierwszym roku uczestnictwa istotne jest przekazanie tej informacji bezpośrednio do nauczycieli. Po wydaniu świadectwa można też poprosić o wydruk uzupełnionej wersji, jednak jest to uciążliwe.

Zgłoszenie w stowarzyszeniu

2018/2019Ze strony stowarzyszenia oferujemy wsparcie w zbieraniu dzieci na zajęcia języka polskiego w poszczególnych okręgach (niem. Bezirk) Tyrolu, w tym celu potrzebujemy listy dzieci, które są zainteresowane nauką. Prosimy o zgłaszanie dzieci do nas (najlepiej do Ewy). Nie jest oficjalnym zgłoszeniem na zajęcia w szkołach tyrolskich (patrz powyżej). Zbieramy dane dzieci z całego Tyrolu, które chcą się uczyć czytać i pisać w języku polskim, by informować rodziców o zmianach w dostępnych formach nauki,  powstawaniu nowych grup oraz o możliwościach dofinansowania nauki języka ojczystego.