Zgłoszenie zainteresowania

Zbieramy dane dzieci z całego Tyrolu, które chcą się uczyć czytać i pisać w języku polskim. Prosimy o wypełnienie formularza rodziców zainteresowanych uwzględnieniem ich w naszych działaniach promowania nauki języka polskiego. Rodzice będę informowani o zmianach w dostępnych formach nauki,  powstawaniu nowych grup oraz o możliwościach dofinansowania nauki języka ojczystego.

Formularz