Zgłoszenie zainteresowania

Zbieramy dane dzieci z całego Tyrolu, które chcą się uczyć czytać i pisać w języku polskim. Prosimy o wypełnienie formularza rodziców zainteresowanych uwzględnieniem ich w naszych działaniach promowania nauki języka polskiego. Rodzice będę informowani o zmianach w dostępnych formach nauki,  powstawaniu nowych grup oraz o możliwościach dofinansowania nauki języka ojczystego.

  • 2018/2019UWAGA: Poniższy formularz nie jest oficjalnym zgłoszeniem na zajęcia w szkołach tyrolskich.
  • Dzieci, które były zgłoszenie na zajęcia pilotażowe, są już umieszczone na naszej liście zainteresowanych dzieci.

Formularz