Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach (szczegóły poniżej) oraz o równoczesne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłoszenie w szkole

Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić oficjalne zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko. Również dla dzieci, które już oficjalnie uczą się języka polskiego należy co roku składać te zgłoszenia.

Zgłoszenia muszą być przesłane do kuratorium przez dyrektora szkoły prowadzącej. Od ilości zgłoszeń zależy czy w ogóle i w jakim wymiarze odbywać się będą zajęcia. Osoby, które w przyszłym roku będą rozpoczynać naukę w nowej szkole (podstawówka lub poziom wyższy) proszone są o złożenie formularzy w swoich przyszłych szkołach. Dyrektorzy zostali poinformowani przez kuratorium. W razie problemów, można powołać się na Panią Natašę Maroševač z Bildungsdirektion für Tirol / Bereich Pädagogischer Dienst.

Prosimy również przesyłać elektroniczną kopię (zdjęcie) do Ewy, w miarę możliwości już z pieczęcią szkoły, ale z samym podpisem rodzica też może być. Informacja ta jest nam potrzebna w celu koordynacji tworzenia grup, jako, że stowarzyszenie stara się również dbać o to, by wszystkie zgłoszenia dotarły do właściwych organów (szczegóły w statusie), co niestety nie zawsze ma miejsce.

Informacja na świadectwie szkolnym

Informacje o uczestnictwie lub ocenie z zajęcięć języka ojczystego jest umieszczana na świadectwie. Generalnie urząd powienien zgłosić w szkołach informację o udziale w zajęciach, dla pewności jednak lepiej jeśli również nauczyciel zgłosi uczestników dyrektorom szkół, a rodzice przypomną nauczycielom. Zwłaszcza w pierwszym roku uczestnictwa istotne jest przekazanie tej informacji bezpośrednio do nauczycieli. Po wydaniu świadectwa można też poprosić o wydruk uzupełnionej wersji, jednak jest to uciążliwe.

Zgłoszenie w stowarzyszeniu

Ze strony stowarzyszenia oferujemy wsparcie w zbieraniu dzieci na zajęcia języka polskiego w poszczególnych okręgach (niem. Bezirk) Tyrolu, w tym celu potrzebujemy listy dzieci, które są zainteresowane nauką. Prosimy o zgłaszanie dzieci do nas (najlepiej do Ewy). Nie jest to oficjalnym zgłoszeniem na zajęcia w szkołach tyrolskich (patrz powyżej). Zbieramy dane dzieci z całego Tyrolu, które chcą się uczyć czytać i pisać w języku polskim, by informować rodziców o zmianach w dostępnych formach nauki,  powstawaniu nowych grup oraz o możliwościach dofinansowania nauki języka ojczystego.