Zgłoszenia

Pod koniec roku szkolnego, konieczne jest zgłoszenie udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym. Na półrocze i koniec roku szkolnego uczniowie dostają zaliczenie lub ocenę. Szczegóły poniżej.

Coroczne wnioski

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach.
Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić oficjalne zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko. Również dla dzieci, które już oficjalnie uczą się języka polskiego należy co roku składać te zgłoszenia.

Zgłoszenia muszą być przesłane do kuratorium przez dyrektora szkoły prowadzącej. Od ilości zgłoszeń zależy czy w ogóle i w jakim wymiarze odbywać się będą zajęcia. Osoby, które w przyszłym roku będą rozpoczynać naukę w nowej szkole (podstawówka lub poziom wyższy) proszone są o złożenie formularzy w swoich przyszłych szkołach. Dyrektorzy zostali poinformowani przez kuratorium. W razie problemów, można powołać się na Panią Natašę Maroševač z Bildungsdirektion für Tirol / Bereich Pädagogischer Dienst.

Informacja na świadectwie szkolnym

Informacje o uczestnictwie lub ocenie z zajęć języka ojczystego jest umieszczana na świadectwie. Generalnie urząd powinien zgłosić w szkołach informację o udziale w zajęciach, dla pewności jednak lepiej jeśli również nauczyciel zgłosi uczestników dyrektorom szkół, a rodzice przypomną nauczycielom. Zwłaszcza w pierwszym roku uczestnictwa istotne jest przekazanie tej informacji bezpośrednio do nauczycieli. Po wydaniu świadectwa można też poprosić o wydruk uzupełnionej wersji, jednak jest to uciążliwe.