Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach (szczegóły poniżej) oraz o równoczesne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłoszenie w szkole

Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić oficjalne zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko. Również dla dzieci, które już oficjalnie uczą się języka polskiego należy co roku składać te zgłoszenia.

Prosimy również przesyłać elektroniczną kopię (zdjęcie) do Agnieszki lub Ewy, w miarę możliwości już z pieczęcią szkoły, ale z samym podpisem rodzica też może być. Informacja ta jest nam potrzebna w celu koordynacji tworzenia grup, jako, że stowarzyszenie stara się również dbać o to, by wszystkie zgłoszenia dotarły do właściwych organów, co niestety nie zawsze ma miejsce (szczegóły w statusie).

Zgłoszenie w stowarzyszeniu

Ze strony stowarzyszenia oferujemy wsparcie w zbieraniu dzieci na zajęcia języka polskiego w poszczególnych okręgach (niem. Bezirk) Tyrolu, w tym celu potrzebujemy listy dzieci, które są zainteresowane nauką. Prosimy o zgłaszanie dzieci do nas przez przygotowany formularz.

Zbieramy dane dzieci z całego Tyrolu, które chcą się uczyć czytać i pisać w języku polskim. Prosimy o wypełnienie formularza rodziców zainteresowanych uwzględnieniem ich w naszych działaniach promowania nauki języka polskiego. Rodzice będę informowani o zmianach w dostępnych formach nauki,  powstawaniu nowych grup oraz o możliwościach dofinansowania nauki języka ojczystego.

  • 2018/2019UWAGA: Poniższy formularz nie jest oficjalnym zgłoszeniem na zajęcia w szkołach tyrolskich (patrz powyżej).
  • Dzieci, które były zgłoszenie na zajęcia pilotażowe lub uczęsczały na lekcje z Ewą, są już umieszczone na naszej liście zainteresowanych dzieci.

Formularz