Chrząszcz

Magazyn Polskojęzycznych Dzieci

CELEM magazynu jest zachęcenie dzieci (i młodzieży) do nauki polskiego, poprzez włączanie ich w twórczą pracę z pisemną odmianą języka oraz zgłębiania wiedzy o Polsce, w tym o obrzędowości etnicznej i kulturze ludowej.

TREŚĆ: Z godnie z charakterem stowarzyszenia (statut §2.2), publikowane prace  mają mieć charakter świecki i apolityczny. Każdy numer ma temat przewodni, zawiera rubryki tematyczne oraz może zawierać dodatki specjalne tworzone przez osoby dorosłe. Więcej…

GRUPĄ DOCELOWĄ są wielojęzyczni uczniowie. W zależności od poziomu mogą oni publikować historie rysunkowe, komiksy, ilustrowane opowiadanie lub sam tekst. Zapraszamy uczniów chętnych do współtworzenia kolejnych numerów do kontaktu z redakcją, która również udostępnia szczegóły techniczne dotyczące procedury publikacji prac.

NAZWA Chrząszcz jest tytułem wiersza J. Brzechwy, ponadto jest to łamaniec językowy /xʃɔ̃w̃ʃʧ̑/ oraz najdłuższy wyraz jednosylabowy, dodatkowo ch*rz*ą*sz*cz zawiera głoski specyficzne dla języka polskiego i jest trudny ortograficznie.

Osoba kontaktowa: Joanna

Archiwum

Chrząszcz: ogłoszenie
Chrząszcz #11: kreatywny
Chrząszcz #10: miejski
Chrząszcz #9: niezapomniany
Chrząszcz #8: rozmaitości
Chrząszcz #7: zwierzęcy
Chrząszcz #6: wiosenny
Chrząszcz #5: babciny
Chrząszcz #4: wakacyjny
Chrząszcz #3: bohaterski
Chrząszcz #2: fantastyczny
Chrząszcz #1: nie tylko dla dziadków