Chrząszcz

Kwartalnik

Polskojęzycznych Dzieci w Tyrolu

CELEM kwartalnika jest zachęcenie dzieci, które uczą się pisać w szkołach, do nauki języka polskiego, a w szczególności do twórczego pisania w języku polskim oraz zgłębiania wiedzy o Polsce, w tym o obrzędowości etnicznej i kulturze ludowej.

TREŚĆ: Z godnie z charakterem stowarzyszenia (statut §2.2), prace publikowane w kwartalniku mają mieć charakter świecki i apolityczny. Każdy numer kwartalnika ma temat przewodni, zawiera rubryki tematyczne oraz może zawierać dodatki specjalne tworzone przez osoby dorosłe.

GRUPĄ DOCELOWĄ są wielojęzyczni uczniowie. W zależności od poziomu mogą oni publikować historie rysunkowe, komiksy, ilustrowane opowiadanie lub sam tekst. Zapraszamy uczniów chętnych do współtworzenia kolejnych numerów kwartalnika do kontaktu z redakcją, która również udostępnia szczegóły techniczne dotyczące procedury publikacji prac.

NAZWA Chrząszcz jest tytułem wiersza J. Brzechwy, ponadto jest to łamaniec językowy /xʃɔ̃w̃ʃʧ̑/ oraz najdłuższy wyraz jednosylabowy, dodatkowo ch*rz*ą*sz*cz zawiera głoski specyficzne dla języka polskiego i jest trudny ortograficznie.

Osoba kontaktowa: Joanna

Numery kwartalnika

Chrząszcz #6: kwietniowy
Zapraszamy do nadsyłania prac i zgłaszania pomysłów do numeru kwietniowego kwartalnika. Terminarz: 30-ty marca  2019 – koniec nadsyłania prac 7-my kwietnia 2019 –
Read more.
Chrząszcz #5: babciny
Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się piąty numer naszego kwartalnika, otwierający nowy rok! Temat przewodni tego numeru „co by było
Read more.
Chrząszcz #4: wakacyjny
Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się czwarty numer naszego kwartalnika, zamykający ten rok. Temat przewodni tego numeru „moje wakacje”, czyli relacje
Read more.
Chrząszcz #3: bohaterski
Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się trzeci numer naszego kwartalnika. Temat przewodni tego numeru „mój bohater, mój idol”, czyli ulubiona postać fikcyjna
Read more.
Chrząszcz #2: fantastyczny
Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się drugi numer naszego kwartalnika. Temat przewodni tego numeru „co kto w swoich widzi snach”, czyli
Read more.
Chrząszcz #1: nie tylko dla dziadków
Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się pierwszy numer naszego kwartalnika. Temat przewodni „co nam w duszy gra i o miłości do
Read more.