Chrząszcz

Magazyn Polskojęzycznych Dzieci

Magazyn był wydawany w latach 2018 – 2020. W tym okresie wydanych zostało 11 numerów. Autorami prac były dzieci z Tyrolu i gościnnie z Vorarlbergu. Od roku 2021, z duchem czasów i dorastaniem autorów, przeszliśmy na formę wirtualną – bloga.

CELEM magazynu było zachęcenie dzieci (i młodzieży) do nauki polskiego, poprzez włączanie ich w twórczą pracę z językiem pisanym oraz zgłębianie wiedzy o Polsce, w tym o obrzędowości etnicznej i kulturze ludowej.

TREŚĆ: Z godnie z charakterem stowarzyszenia (statut §2.2), publikowane prace  miały charakter świecki i apolityczny. Każdy numer miał temat przewodni, zawierał rubryki tematyczne, a czasem dodatki specjalne tworzone przez osoby dorosłe. Więcej…

GRUPĄ DOCELOWĄ byli wielojęzyczni uczniowie. W zależności od poziomu mogli oni publikować historie rysunkowe, komiksy, ilustrowane opowiadanie lub sam tekst.

NAZWA Chrząszcz jest tytułem wiersza J. Brzechwy, ponadto jest to łamaniec językowy /xʃɔ̃w̃ʃʧ̑/ oraz najdłuższy wyraz jednosylabowy, dodatkowo ch*rz*ą*sz*cz zawiera głoski specyficzne dla języka polskiego i jest trudny ortograficznie.

Osoba kontaktowa: Joanna

Archiwum

Moje ferie jesienne
Z głową w górach
Chrząszcz #11: kreatywny
Chrząszcz #10: miejski
Chrząszcz #9: niezapomniany
Chrząszcz #8: rozmaitości
Chrząszcz #7: zwierzęcy
Chrząszcz #6: wiosenny
Chrząszcz #5: babciny
Chrząszcz #4: wakacyjny
Chrząszcz #3: bohaterski
Chrząszcz #2: fantastyczny
Chrząszcz #1: nie tylko dla dziadków