Konkursy polonijne

Informacja o konkursach polonijnych z wiązanych z językiem polskim lub ogólnie z wiedzą o Polsce.

pozostałe dni
termin
nazwa
rodzaj
organizatorzy
link
2019-03-29 Być Polakiem plastyczny i literacki Fundacja Świat na Tak… http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-X-2019/
2019-03-31 Ja a Polska literacki Szkoła Języka Polskiego GLOSSA http://kursyjezykapolskiego.pl/regulamin-konkursu-ja-a-polska
2018-09-30 W poszukiwaniu śladów Niepodległości fotograficzny Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu… http://www.wieden.orpeg.pl/?q=node/819
2018-09-30 Nasza Niepodległa plastyczny (plakat) Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu… http://www.wieden.orpeg.pl/?q=node/819
2018-09-30 Wakacyjny Konkurs Fotograficzny fotograficzny Forum Polskich Szkół w Holandii http://www.fpsn.nl/pl/wakacyjny-konkurs-fotograficzny
2018-07-15 XXVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej recytacja, poezja śpiewana Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych http://przedborz-turystyka.pl/
2018-05-12 100 Lat Niepodległości plastyczny (komiks) Oddział Związku Piłsudczyków RP Dunaj… http://www.wieden.orpeg.pl/?q=node/809