Konsularnie w Innsbrucku

Od lewej: E. Sprenger, B. Rosik, A. Sysło, J. Chimiak-Opoka, M. Lebiedziński

W poniedziałek, 08.04.2024, do Innsbrucka przybyli goście z Ambasady w Wiedniu: Bartłomiej Rosik (Konsul Generalny) i Marcin Lebiedziński (III Sekretarz, Wicekonsul). Na popołudniowym spotkaniu zarząd MOWY (reprezentujący tyrolską Polonię) i Eugen Sprenger (Konsul Honorowy) rozmawiali z gośćmi o sprawach i projektach polonijnych oraz o możliwościach współpracy ośrodków polonijnych na terenie Austrii.

Autor

Joanna Chimiak-Opoka

MOWA: zarząd: prezes, współzałożyciel. PRYWATNIE: w Tyrolu od 2002, mama Mii (2011), rodzina polskojęzyczna.